Δεξιότητες διαχείρισης

Σύστημα Κορυφαίο

Προετοιμάζομαι στοχευμένα !

Θέματα Νέου Τύπου

 • quizzes
 • Munging ,εντοπισμός ουσιωδών σε ένα θέμα
 • Εκπαίδευση στη δημιουργία της νέας γνώσης
 • Εκπαίδευση στη σύνδεση γνώσεων
 • Stem προσέγγιση

Μαθαίνω να χειρίζομαι αποτελεσματικά οποιοδήποτε άγνωστο θέμα !

Τρόπος μελέτης

 • Σεμινάριο τρόπου μελέτης
 • Εξειδικευμένες υποδείξεις για κάθε μάθημα
 • Βέλτιστες πρακτικές προσαρμοσένες στην ιδιαιτερότητα του μαθητή

Μαθαίνω Πως Να Γράφω

Βιωματική Διαχείριση Γραπτού

 • Πως χειρίζομαι άγνωστο θέμα
 • Πως χειρίζομαι τον χρόνο εξέτασης
 • Πως απομακρύνω το άγχος μου στη διάρκεια της εξέτασης

Μαθαίνω Πως Να Μαθαίνω

Καθοδήγηση & Δράσεις

 • Πως κρατάω σημειώσεις
 • Πως συνεργάζομαι αποτελεσματικά με τους συμμαθητές μου
 • Πως αναπτύσσω την αναλυτική μου ικανότητα
 • Πως εμβαθύνω την γνώση
 • Πως αναπτύσσω την διαισθητική μου αντίληψη
 • Πως βελτιώνω την μνήμη μου

Prepare 4 Exams

 • Κάνω μάθημα
 • Μελετώ την άσκηση
 • Γράφω διαγώνισμα

Όλα αυτά συνδυάζονται στο Prepare 4 Exams 

Θέματα ιδιαίτερα δύσκολα αντιμετωπίζονται με την καθοδήγηση του καθηγητή μέσα στην τάξη σε προσωπικό και ομαδικό επίπεδο εξασφαλίζοντας:

 • βαθιά εμπέδωση της ύλης,
 • αποτελεσματική αντιμετώπιση του άγνωστου στις εξετάσεις 
 • αποτελεσματική διαχείριση του άγχους
 • διατήρηση θετικής διάθεσης.