Σύστημα Κορυφαίο

Συστήματα εκπαίδευσης Κορυφαίο όπως πουθενά αλλού γιατί έχουν ασύγκριτα πλεονεκτήματα ,συνδέονται μεταξύ τους ,προσθέτουν περιεχόμενο και καλύπτουν τις ανάγκες των μαθητών.

Τα συστήματα των φροντιστηρίων μας αναδεικνύουν την φοίτηση στο Κορυφαίο ως ουσιαστική εμπειρία μάθησης, παρέχουν εσωτερικά κίνητρα και μεγιστοποιούν το αποτέλεσμα της προσπάθειας.

Στο Πανεπιστήμιο Ασφαλώς!

Συστήματα Κορυφαίο φροντιστήριο

mykorifeo

Είναι ο ταυτοποιημένος λογαριασμός μοναδικός για τον κάθε μαθητή που εισέρχεται με το προσωπικό του username και password.

Κάθε μαθητής έχει το δικό του my-korifeo για είναι σε πλήρη επαφή με το Κορυφαίο και τους καθηγητές του.

 

Πρόσβαση σε lesson map 

 

Υποστηρικτικό-οργανωτικό υλικό για όλα τα μαθήματα με βιντεομαθήματα, οδηγούς επανάληψης και παρουσιάσεις  Δείτε έναν οδηγό

 

Flipped classroom

 

Για τους μαθητές που έχουν ενταχθεί σε προγράμματα ανεστραμμένης τάξης στα μαθηματικά. Δείτε περισσότερα

 

Αν ο μαθητής λείψει από το μάθημα ?

 

  Ο μαθητής μπορεί  να παρακολουθήσει ζωντανά το μάθημα από το σπίτι του.

Αν ο  μαθητής  δεν μπορεί  να το παρακολουθήσει ζωντανά ,αν για παράδειγμα είναι άρρωστος τότε το μάθημα βιντεοσκοπείται και αναρτάται σε ειδική ιστοσελίδα με  βιντεοσκοπημένα μαθήματα του τμήματος στο οποίο συμμετέχει ο μαθητής. Το βίντεο είναι πλήρως προστατευμένο στο διαδίκτυο και πρόσβαση έχουν μόνο οι μαθητές του τμήματος.

Οργάνωση ψηφιακά 

Ετήσιο πρόγραμμα διαγωνισμάτων

  Αναρτούμε στο drive του φροντιστηρίου το πρόγραμμα διαγωνισμάτων για ολόκληρη την σχολική χρονιά από την αρχή.

Ενημέρωση για την εξεταστέα ύλη του διαγωνίσματος

Αναρτούμε στο drive του φροντιστηρίου αναλυτικά την εξεταστέα ύλη του κάθε μαθήματος τουλάχιστον ένα μήνα πριν την διεξαγωγή του διαγωνίσματος ώστε ο μαθητής να έχει την δυνατότητα να προετοιμαστεί σωστά και εστιάσει στα σημεία που πρέπει σύμφωνα με τις οδηγίες των καθηγητών μας.

Online quiz

 Quiz Βιολογίας , Quiz Φυσικής ,Quiz Χημείας , Quiz Ν. Γλώσσας , Quiz ΑΕΠΠ, Quiz ΑΟΘ , Quiz Λατινικών, Quiz Μαθηματικών, Quiz Αρχαία-άγνωστο

Επίδοση μαθητή

Οι βαθμοί των διαγωνισμάτων μαζί με αξιολογήσεις από τους καθηγητές και προσωπική συμβουλευτική σε κάθε μάθημα.

Οδηγός σταδιοδρομίας

Όλες οι πληροφορίες για τις σχολές του μηχανογραφικού, υπολογισμός μορίων.

lesson map

Μηχανική στερεού σώματος

Παίξτε ένα quiz τώρα

Χημεία 3ο-4ο κεφάλαιο Α λυκείου

Οργάνωση

Διάγνωση

Διαγνωστικό τέστ & Ερωτηματολόγιο μαθησιακού τύπου

Διερευνούμε το επίπεδο γνώσεων από προηγούμενες τάξεις

Εντοπίζουμε τον βέλτιστο τρόπο μάθησης για τον συγκεκριμένο μαθητή

Συμβουλεύουμε τον συγκεκριμένο μαθητή δίνοντας του πρακτικές οδηγίες

Ομοιογενή τμήματα -Ολιγομελή

Δημιουργούμε τμήματα με βάση τους σχολικούς βαθμούς ,τους στόχους και το διαγνωστικό τεστ

Ολιγομελή τμήματα 2-4 ατόμων & 6 ατόμων

Εκπαιδευτικό υλικό

Βιβλία Κορυφαίο

Ηλεκτρονικά quizzes

Υλικό ανάπτυξης

Lesson map

Οδηγοί επανάληψης

Επαναληπτικό υλικό εμβάθυνσης

Χρονοδιαγράμματα

Ο Υπεύθυνος σπουδών του κάθε μαθήματος οργανώνει την ύλη του έτους και την κατανέμει στις διδακτικές εβδομάδες. Η χρονική στιγμή που θα διδαχθεί το κάθε τμήμα της ύλης είναι προκαθορισμένη καθώς και ο χρόνος αποπεράτωσης της.

Διαγωνίσματα

Τρίωρα τύπου Πανελλαδικών από την αρχή της σχολικής χρονιάς

Το Πρόγραμμα διαγωνισμάτων γνωστοποιείται με την έναρξη της φοίτησης για όλη την σχολική χρονιά

Το πρόγραμμα διαγωνισμάτων καθώς κι η εξεταστέα ύλη αναρτάται στο mykorifeo

Εξατομικευμένη Συμβουλευτική

Στη διόρθωση του διαγωνίσματος, ο καθηγητής συμπεριλαμβάνει συμβουλές βελτίωσης του γραπτού για τον συγκεκριμένο μαθητή.

Αν η απόδοση του γραπτού για τον συγκεκριμένο μαθητή απέχει από τον στόχο επίδοσης του, η γραπτή εξέταση επαναλαμβάνεται εκ νέου.

Οργάνωση στον τρόπο μελέτης

Κάθε μαθητής έχει διαφορετικό μαθησιακό προφίλ και κάθε μάθημα έχει διαφορετικές απαιτήσεις.

Εξειδικευμένες υποδείξεις σε κάθε μάθημα

Θέτουμε σταδιακούς στόχους γνώσης που θα κερδίσουμε μέχρι να φτάσουμε στον τελικό

Ενισχύουμε την θετική διάθεση

Ανακαλύπτουμε και Καλύπτουμε τυχόν γνωστικά κενά

Ενεργοποιούμε τα δυνατά σημεία του μαθητή σύμφωνα με το μαθησιακό του προφίλ

Συμβουλεύουμε τους μαθητές μας πως να κρατούν σημειώσεις για τυχόν απορίες και πως να οργανώσουν προσωπικό αρχείο για κάθε μάθημα.

Συνεργαζόμαστε όλοι μαζί , καθηγητές και μαθητές με σκοπό την ανάπτυξη της συνδυαστικής αντίληψης και κριτικής σκέψης των μαθητών.

Εκπαιδεύουμε τον μαθητή στη μεταγνώση.

Βιωματική διαχείριση γραπτού

Εκπαίδευση στην ανάπτυξη της αναλυτική ικανότητας των μαθητών ώστε να αποδίδουν στο 100% την γνώση τους σε γραπτή εξέταση.

Εκπαίδευση στη διαχείριση του άγνωστου θέματος

Εκπαίδευση στη διαχείριση του χρόνου στα διαγωνίσματα

Οργάνωση στην Επανάληψη

Εξέχουσα σημασία στην εκπαιδευτική διαδικασία κατέχει τόσο ο χρόνος αποπεράτωσης της ύλης όσο και ο τρόπος επανάληψης της. Η πολυετής εμπειρία των ακαδημαικών μας υπευθύνων είναι εγγύηση για τη σωστή επανάληψη.

Επαναληπτικές Παρουσιάσεις

Ο καθηγητής του κάθε μαθήματος παρουσιάζει εντός του φροντιστηρίου ,χρησιμοποιώντας διαδραστικό πίνακα και projector, τα σημαντικά σημεία της ύλης και τις μεθοδολογίες που έχει διδάξει.

▶ (Munging ) Εντοπισμός ουσιωδών σημείων κάθε μαθήματος. ▶ Συμβουλευτική για τον σωστό τρόπο επανάληψης

Εξατομικευμένη επανάληψη

Οδηγίες επανάληψης για κάθε μαθητή ή ομάδα μαθητών με βάση τις συγκεκριμένες ανάγκες τους