Σπουδές στο Κορυφαίο
 ΓΥΜΝΑΣΙΟ


Τα προγράμματα σπουδών του Κορυφαίου για τις τάξεις του  Γυμνασίου καλύπτουν τις ανάγκες του σχολείου  ενώ  ταυτόχρονα βάζουν γερά θεμέλια  για το Λύκειο. 


Έναρξη  μαθημάτων 9/9/2024 

         ΣΠΟΥΔΕΣ   ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Πρόγραμμα    Α Γυμνασίου
Μάθημα Ώρες
Μαθηματικά 2
Νεολλ. Γλώσσα 1
Αρχαία 2
Πρόγραμμα    Β Γυμνασίου
Μάθημα Ώρες
Μαθηματικά 2
Νεολλ. Γλώσσα 1
Αρχαία 2
Πρόγραμμα    Γ  Γυμνασίου
Μάθημα Ώρες
Μαθηματικά 3
Νεολλ. Γλώσσα 1
Φυσική /Χημεία 2
Αρχαία 2
  • ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΖΟΥΝ
  •   Διαγνωστικό τεστ 
  •   Κλειστά ,Ολιγομελή Τμήματα 
  •   Βιβλία Κορυφαίου & Υποστηρικτικό Υλικό
  •   Ηλεκτρονική πλατφόρμα my Korifeo
  •   Συνεχείς ενημερώσεις γονέων
  •   Παρακολούθηση της προόδου του μαθητή.
  •   Διαγωνίσματα Προσομοίωσης 
  •  Δυνατότητα εξ' Αποστάσεως Παρακολούθησης (εφόσον χρειαστεί)