Σπουδές στο Κορυφαίο
 Β  ΛΥΚΕΙΟΥ

Η αύξηση των ωρών διδασκαλίας των εξεταζόμενων μαθημάτων στη Γ΄ Λυκείου με την παράλληλη αύξηση της εξεταστέας ύλης στα περισσότερα από αυτά, καθώς και το έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον που διαμορφώνεται στις υψηλόβαθμες σχολές, καθιστούν τη Β΄ Λυκείου μια εξόχως σημαντική τάξη, που η έγκαιρη αξιοποίησή της θα παίξει καθοριστικό ρόλο στην επιτυχία των μαθητών. Τα προγράμματα σπουδών του Κορυφαίου για την Β λυκείου προετοιμάζουν τον μαθητή για τις Πανελλαδικές με μεθοδικό και δομημένο τρόπο. Μέσα από το πρόγραμμα συνεχούς ροής του Κορυφαίου,εισάγουμε έγκαιρα κι ομαλά στην ύλη της Γ' λυκείου την κατάλληλη χρονική στιγμή με βάση τις υπάρχουσες γνώσεις,την εμπειρία και τις δεξιότητες του μαθητή. Στην Γ λυκείου υπάρχει άπλετος χρόνος για εμβάθυνση σε απαιτητικά θέματα και επαναλήψεις.
 


Στα θέματα Πανελλαδικών των τελευταίων ετών διαφαίνεται η ανάγκη για πλήρη και σε βάθος κατανόηση προαπαιτούμενων εννοιών και γνώσεων των δυο πρώτων τάξεων του λυκείου.

Εφαρμόζοντας Ειδικά προγράμματα του Κορυφαίου κάλυψης κενών και σύνδεσης γνώσεων των τάξεων Α και Β με ύλη της Γ χτίζουμε έντεχνα μια ολοκληρωμένη και πολύπλευρη γνωσιακή θωράκιση του μαθητή για να πετύχει τον τελικό του στόχο, που είναι η επιτυχία του στην σχολή 1ης επιλογής του. 

 1.   ΠΑΡΟΧΕΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
 2.   Διαγνωστικό τεστ 
 3.   Κλειστά ,Ολιγομελή Τμήματα 
 4.   Συνδυασμός Γνώσεων -Διαθεματικότητα
 5.   Ηλεκτρονική πλατφόρμα my Korifeo
 6.   Δυνατότητα βιντεοσκόπησης μαθήματος(προστατευμένο)(εφόσον χρειαστεί)   
 7.   Βιβλία Κορυφαίου & Υποστηρικτικό Υλικό
 8.   Διαγωνίσματα Προσομοίωσης 
 9.   Πρόγραμμα Κάλυψης Κενών στα Μαθηματικά της Α Λυκείου
 10.   Συνεχείς Ενημερώσεις Γονέων
 11.   Παρακολούθηση της προόδου του μαθητή
 12.  Επαναληπτικές Παρουσιάσεις
 13.  Δυνατότητα εξ' Αποστάσεως Παρακολούθησης (εφόσον χρειαστεί)

Θετικές Σπουδές

Πρόγραμμα Προετοιμασίας Γ Λυκείου
Μάθημα Ώρες
Μαθηματικά Γ 2
Φυσική Γ 2
Χημεία Γ 2
Νεοελλ. Γλώσσα 2
Σύνολο  8

Πρόγραμμα Μαθημάτων Β Λυκείου
Μάθημα Ώρες
Μαθηματικά Β 2
Άλγεβρα Β 2
Νεοελλ. Γλώσσα 2
Σύνολο  6
Προαιρετική επιλογή     
Φυσική Προσανατ. Β  2

Σπουδές Οικονομίας & Πληροφορικής

Πρόγραμμα Προετοιμασίας Γ Λυκείου
Μάθημα Ώρες
Μαθηματικά Γ 2
ΑΕΠΠ Γ 2
ΑΟΘ Γ 2
Νεοελλ. Γλώσσα 2
Σύνολο  8

 Πρόγραμμα Μαθημάτων Β Λυκείου
Μάθημα Ώρες
Μαθηματικά Β 2
Άλγεβρα Β 2
Νεοελλ. Γλώσσα 2
Σύνολο  6
Προαιρετική επιλογή  
Φυσική Προσαν. Β  2

Σπουδές Υγείας

Πρόγραμμα Προετοιμασίας Γ Λυκείου
Μάθημα Ώρες
Βιολογία Γ 2
Φυσική Γ 2
Χημεία Γ 2
Νεοελλ. Γλώσσα 2
Σύνολο  8

 Πρόγραμμα Μαθημάτων Β
-->
Μάθημα Ώρες
Μαθηματικά Β 2
Άλγεβρα Β 2
Νεοελλ. Γλώσσα 2
Σύνολο  6
Προαιρετική επιλογή  
Φυσική Προσαν. Β  2

ΑνθρωπιστικέςΣπουδές

Πρόγραμμα Προετοιμασίας Γ
Μάθημα Ώρες
Αρχαία 4
Λατινικά 2
Ιστορία 2
Νεοελλ. Γλώσσα 2
Σύνολο  10

 Πρόγραμμα Μαθημάτων Β  
Μάθημα Ώρες
Αρχαία 4
Νέα Ελληνικά 2
Λατινικά 2
Νεοελλ. Γλώσσα 2
Σύνολο  8

 Παίξτε ένα quiz τώρα