ΝΕΑ Προγράμματα Σπουδών .

Ακολουθώντας την διεθνή τάση στην εκπαίδευση, παρατηρούμε μια στροφή στα θέματα των Πανελλαδικών εξετάσεων, από τη φορμαλιστική αναπαραγωγή γνώσεων και την αποστήθιση προς την βαθιά κατανόηση των εννοιών και την εφαρμογή τους σε πρακτικά θέματα.

Οι υποψήφιοι αξιολογούνται πλέον κυρίως για την κριτική τους ικανότητα και τη δυνατότητά τους να συνδυάζουν τις γνώσεις που έχουν αποκτήσει για να αναλύουν και να επιλύουν πραγματικά προβλήματα.

Οι ερωτήσεις και θέματα των Πανελλαδικών διατυπώνονται με τρόπο ώστε μόνο οι μαθητές που έχουν καλλιεργήσει την ερωτηματοθεσία,την ικανότητα προβληματισμού, την κριτική ικανότητα και λογική σκέψη μπορούν να αναλύουν, να ερμηνεύουν πληροφορίες και να προτείνουν τις σωστές λύσεις.

Επιπλέον η αλλαγή στην εξεταστέα ύλη είναι διττή. Αύξηση της ύλης σε πολλά μαθήματα, δημιουργώντας ένα ευρύτερο πεδίο γνώσης για τους μαθητές και σύνδεσης της με γνώσεις προηγούμενων τάξεων, της Α & Β λυκείου.


Τα προγράμματα του Κορυφαίου βρίσκονται πάντα ένα βήμα μπροστά στην εκπαίδευση του μέλλοντος!Απαντούν στο σύνολο των απαιτήσεων των ΝΕΩΝ θεμάτων κατορθώντας να πετυχαίνουν το σημαντικότερο εφόδιο για εναν υποψήφιο,την υψηλού επιπέδου προετοιμασία και την ανάπτυξη του IQ .

   

Πρόγραμμα   Excel in exams!

1.  Εκπαιδεύουμε στην ερωτηματοθεσία

2.  Εκπαιδεύουμε στην ανάκληση της προηγούμενης γνώσης & στη σύνδεση της με τη νέα  

2.  Αναπτύσσουμε την συλλογιστική ικανότητα των υποψηφίων. 

       

Προγράμματα   Διαθεματικότητας

Συνδυάζουμε γνώσεις από διαφορετικά μαθήματα (όπου είναι απαραίτητο)

1.   Μαθηματικές μέθοδοι στη Φυσική  

2.   Μαθηματικές μέθοδοι στις Αρχές Οικονομικής Θεωρίας

 

Πρόγραμμα  Flipped ClassroomΑνεστραμμένης Τάξης)