Σπουδές στο Κορυφαίο
 Α  ΛΥΚΕΙΟΥ


Η Α Λυκείου στο Κορυφαίο έχει προνόμια που δεν θα βρείτε πουθενά αλλού.Εφαρμόζουμε στα μαθηματικά καινοτόμο μέθοδο ,που αρέσει πολύ στα παιδιά και ταυτόχρονα πετυχαίνουμε άριστες επιδόσεις.Ιδανικό για μαθητές που θα ακολουθήσουν θετικές ή οικονομικές επιστήμες. Τα προγράμματα σπουδών του Κορυφαίου για την  A λυκείου καλύπτουν τις ανάγκες του σχολείου και την τράπεζα θεμάτων ενώ  ταυτόχρονα χτίζουν γερά θεμέλια  για τις Πανελλαδικές  εξετάσεις. 

ΣΠΟΥΔΕΣ  Α  ΛΥΚΕΙΟΥ 

Πρόγραμμα  Α Λυκείου
Μάθημα
Μαθηματικά
Φυσική 
Χημεία
Νεοελλ. Γλώσσα
Αρχαία
 Επιπλέον πρόγραμμα flipped classroom στα μαθηματικά , για μαθητές που στοχεύουν ψηλά.  
 1.   ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
 2.  Διαγνωστικό τεστ 
 3.  Test Επαγγελματικού Προσανατολισμού 
 4.   Κλειστά ,Ολιγομελή Τμήματα 
 5.   Ηλεκτρονική πλατφόρμα my Korifeo
 6.   Βιβλία Κορυφαίου & Υποστηρικτικό Υλικό
 7.   Δυνατότητα βιντεοσκόπησης μαθήματος(προστατευμένο)(εφόσον χρειαστεί)
 8.   Διαγωνίσματα Προσομοίωσης 
 9.   Συνεχείς ενημερώσεις γονέων
 10.   Παρακολούθηση προόδου του μαθητή
 11.  Δυνατότητα εξ' Αποστάσεως Παρακολούθησης (εφόσον χρειαστεί)

Περισσότερες από 2000+ οικογένειες μας εμπιστεύτηκαν.