Βιολογια Απαντησεις Πανελλαδικες 2023

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ Α Α1. γ Α2. β Α3. β Α4. γ Α5. δ ΘΕΜΑ Β Β1. α) α → νερό β→ υπεροξείδιο του υδρογόνου γ → καταλάση β) Στις πρωτεΐνες γ) Αμινοξέα δ) 20 διαφορετικά αμινοξέα που διαφέρουν στις πλευρικές ομάδες R. B2. Αποικία: Μία αποικία είναι ένα σύνολο από µικροοργανισµούς, που […]

error: Content is protected !!
MENU