Παπανικολάου 67 Πεύκα Θεσ/νίκης

Τηλ: 2310 -676279
Τηλ: 6974090072
email:korifeoedu@gmail.com