Διεύθυνση: Μεγάλου Αλεξάνδρου 69
Τ.Κ.:56224 Εύοσμος Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο: 2310 757555
email:korifeoedu@gmail.com