Περιεχόμενα

ΑΛΓΕΒΡΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ -Flipped Classroom


ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ– ΑΛΓΕΒΡΑ Α

Δειγματικός χώρος-Ενδεχόμενα

Ορισμός Πιθανότητας

Λογισμός Πιθανοτήτων

Πίνακας διπλής εισόδου

Δενδροδιάγραμμα

Διάγραμμα Venn

Ανισότητες πιθανοτήτων


ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ– ΑΛΓΕΒΡΑ Α

Οι πράξεις και οι ιδιότητες τους

Δυνάμεις με ακέραιο εκθέτη

Ευθεία απόδειξη

Απόδειξη ταυτοτήτων

Μέθοδος απαγωγής σε άτοπο

Παραγοντοποίηση αλγεβρικών παραστάσεων

Απλοποίηση ρητών παραστάσεων

Διάταξη πραγματικών αριθμών

Ιδιότητες ανισοτήτων

Απόλυτη τιμή πραγματικού αριθμού

Πως βγάζω απόλυτες τιμές όταν έχω γνωστή συνθήκη;

Πως βγάζω απόλυτες τιμές χωρίς γνωστή συνθήκη;

Σχέση μεταξύ απόλυτης τιμής και απόστασης

Πως βγάζω τις απόλυτες τιμές ,όταν έχω απόλυτο μέσα σε απόλυτο;

Πότε χρησιμοποιώ πίνακα προσήμων για να βγάλω απόλυτα;

Τριγωνική ανισότητα και απόλυτα

Λύση εξίσωσης απόλυτης τιμής με χρήση τύπων

Λύση εξίσωσης απόλυτων τιμών με χρήση πίνακα προσήμων

Ρίζες


ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ– ΑΛΓΕΒΡΑ Α

Εξίσωση 1ου βαθμού

Κλασματική αλγεβρική εξίσωση που ανάγεται σε 1ου βαθμού

Παραμετρική εξίσωση 1ου βαθμού

Λύση εξίσωσης με παραγοντοποίηση

Εξίσωσεις απόλυτων τιμών με χρήση τύπων

Εξισώσεις απόλυτων τιμών με χρήση πίνακα τιμών

Εξίσωση με απόλυτο μέσα σε απόλυτο

Εξίσωση x εις την ν(φυσικός) ίσον α

Εξίσωση 2ου βαθμού

Παραμετρική εξίσωση 2ου βαθμού

Τύποι Vietta

Σχέσεις συντελεστών τύπων Vietta και ριζών τριωνύμουΑΝΙΣΩΣΕΙΣ– ΑΛΓΕΒΡΑ Α

Ανισώσεις 1ου βαθμού

Κοινές λύσεις ανισώσεων

Ανισώσεις με απόλυτη τιμή

Διπλή ανίσωση με απόλυτο

Ανίσωση με απόλυτο μέσα σε απόλυτο

Ανίσωση με απόλυτο και χρήση πίνακα τιμών

Μορφές τριωνύμου

Πρόσημο τριωνύμου

Ανισώσεις 2ου βαθμού

Πρόσημο γινομένου αλγεβρικών παραστάσεων

Ανισώσεις βαθμού μεγαλύτερου του 2ου

Κλασματικές αλγεβρικές ανισώσειςΠΡΟΟΔΟΙ–ΑΛΓΕΒΡΑ Α

Ακολουθία αριθμών

Αριθμητική πρόοδος ,γενικός όρος,αριθμητικός μέσος

Πως εξετάζω αν μια ακολουθία αριθμών παριστάνει Α.Π. απο τον γενικό όρο της

Παρεμβολή όρων Α.Π.

Όροι Α.Π. που συνιστούν νέα Α.Π.

Αθροισμα των ν πρώτων όρων Α.Π.

Πως υπολογίζω το άθροισμα των τελευταίων μ όρων μιας Α.Π. με ν όρους

Παράσταση όρων Α.Π.

Γεωμετρική πρόοδος,γενικός όρος,γεωμετρικός μέσος

Πως εξετάζω αν μια ακολουθία αριθμών παριστάνει Γ.Π. απο τον γενικό όρο της

Παρεμβολή όρων Γ.Π.

Όροι Γ.Π. που συνιστούν νέα Γ.Π.

Αθροισμα των ν πρώτων όρων Γ.Π.

Πως υπολογίζω το άθροισμα των τελευταίων μ όρων μιας Γ.Π. με ν όρους

Παράσταση όρων Γ.Π.


ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ– ΑΛΓΕΒΡΑ Α

Η έννοια της συνάρτησης

Πεδίο ορισμού

Συνάρτηση με κλάδους(πολλαπλού τύπου)

Συναρτησιακές σχέσεις

Απόσταση σημείων

Κύκλος με κέντρο την αρχή των αξόνων

Γραφική παράσταση συνάρτησης

Σημεία τομής μιας γραφικής παράστασης με τους άξονες

Διαστήματα στα οποία βρίσκεται πάνω(κάτω) απο τον x’x

Σχετική θέση δυο γραφικών παραστάσεων

Γραφική παράσταση της -f(x) και του απόλυτου f(x)

Η συνάρτηση f(x)=αx+β

Ημιευθεία και ευθύγραμμο τμήμα

Σχετική θέση δυο ευθειών

Πως βρίσκω εξίσωση ευθείας απο δυο γνωστά σημεία της

Κατακόρυφη μετατόπιση γραφικής παράστασης

Οριζόντια μετατόπιση γραφικής παράστασης<

Μονοτονία και ακρότατα συνάρτησης

Άρτια ,περιττή συνάρτηση

Γραφική επίλυση εξίσωσης και ανίσωσης