Υπολογισμός μορίων 2016

Ομάδα Προσανατολισμού:

Μαθήματα Ομάδας ΠροσανατολισμούΓραπτός Βαθμός
5ο Μάθημα
Ειδικά Μαθήματα


Επιστημονικά ΠεδίαΜόρια
1ο (Ανθρωπιστικές, Νομικές & Κοινωνικές)
2ο (Θετικές & Τεχνολογικές Επιστήμες)
3ο (Επιστήμες Υγείας & Ζωής)
4ο (Επιστήμες Εκπαίδευσης)
5ο (Επιστήμες Οικονομίας & Πληροφορική)