Θέματα Πανελληνίων


Θέματα Πανελληνίων 2017

Μαθήματα Γενικής παιδείας 2017
07/06/17   Νεοελληνική Γλώσσαεκφώνησηαπάντηση 1απάντηση 2
19/06/17 Μαθηματικά Γενικής εκφώνησηαπάντηση
19/06/17 Ιστορία Γενικής εκφώνησηαπάντηση
16/06/17 Βιολογία Γενικής  εκφώνησηαπάντηση

 

Μαθήματα Θετικών Σπουδών 2017

09/06/17 Μαθηματικά Προσανατολισμού εκφώνησηαπάντηση
12/06/17 Φυσική εκφώνηση απάντηση
16/06/17 Βιολογία Προσανατολισμού εκφώνηση απάντηση
14/06/17 Χημεία εκφώνηση απάντηση

Μαθήματα Σπουδών Οικονομίας&Πληροφορικής 2017

09/06/17 Μαθηματικά Προσανατολισμού εκφώνησηαπάντηση
12/06/17 Αρχές Οικονομικής Θεωρίας εκφώνηση απάντηση
14/06/17 Ανάπτυξη εφαρμογώνεκφώνηση απάντηση

Μαθήματα Ανθρωπιστικών Σπουδών 2017


09/06/17 Αρχαία
εκφώνηση απάντηση Αδίδακτοαπάντηση Διδαγμένο

12/06/17 Ιστορία Προσανατολισμού
εκφώνηση απάντηση

14/06/17 Λατινικά

εκφώνηση απάντηση

 


Θέματα Πανελληνίων 2016

Μαθήματα Γενικής παιδείας 2016
16/05/16   Νεοελληνική Γλώσσαεκφώνησηαπάντηση
20/05/16 Μαθηματικά Γενικής εκφώνησηαπάντηση
20/05/16 Ιστορία Γενικής εκφώνησηαπάντηση
01/06/16 Βιολογία Γενικής  εκφώνησηαπάντηση

 

Μαθήματα Θετικών Σπουδών 2016

18/05/16 Μαθηματικά Προσανατολισμού εκφώνησηαπάντηση
23/05/16 Φυσική εκφώνηση απάντηση
27/05/16 Βιολογία Προσανατολισμού εκφώνηση απάντηση
30/05/16 Χημεία εκφώνηση απάντηση

Μαθήματα Σπουδών Οικονομίας&Πληροφορικής 2016

18/05/16 Μαθηματικά Προσανατολισμού εκφώνησηαπάντηση
25/05/16 Αρχές Οικονομικής Θεωρίας εκφώνηση απάντηση
27/05/16 Ανάπτυξη εφαρμογώνεκφώνηση απάντηση

Μαθήματα Ανθρωπιστικών Σπουδών 2016


18/05/16 Αρχαία
εκφώνηση απάντηση

23/05/16 Ιστορία Προσανατολισμού
εκφώνηση απάντηση

30/05/16 Λατινικά

εκφώνηση απάντηση

Θέματα Πανελληνίων 2015

Μαθήματα Γενικής παιδείας 2015
18/05/15   Νεοελληνική Γλώσσαεκφώνησηαπάντηση
20/05/15 Μαθηματικά Γενικής εκφώνησηαπάντηση
20/05/15 Βιολογία Γενικής εκφώνησηαπάντηση
02/06/15 Αρχές Οικονομικής Θεωρίας εκφώνησηαπάντηση

 

Μαθήματα Τεχνολογικής κατεύθυνσης 2015

22/05/15 ΑΟΔΕεκφώνησηαπάντηση
25/05/15 Μαθηματικά Κατεύθυνσης εκφώνηση απάντηση
27/05/15 Ανάπτυξη εφαρμογών εκφώνηση απάντηση
29/05/15 Φυσική Κατεύθυνσης εκφώνηση απάντηση

Μαθήματα Θετικής κατεύθυνσης 2015

22/05/15 Βιολογία εκφώνησηαπάντηση
25/05/15 Μαθηματικά Κατεύθυνσης εκφώνηση απάντηση
27/05/15 Χημεία εκφώνηση απάντηση
29/05/15 Φυσική Κατεύθυνσης εκφώνηση απάντηση

Μαθήματα Θεωρητικής κατεύθυνσης 2015


22/05/15 Λογοτεχνία
εκφώνηση απάντηση

25/05/15 Αρχαία
εκφώνηση απάντηση

27/05/15 Λατινικά

εκφώνηση απάντηση

29/05/15 Ιστορία
εκφώνηση απάντηση


Θέματα Πανελληνίων 2014

Μαθήματα Γενικής παιδείας 2014

28/5/2014                                                                                         Νεοελληνική Γλώσσα                                                                                            εκφώνηση απάντηση

30/5/2014                                                                                         Βιολογία                                                                                                                εκφώνηση απάντηση

30/5/2014                                                                                         Φυσική                                                                                                                  εκφώνηση απάντηση

30/5/2014                                                                                         Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής                                                                       εκφώνηση απάντηση

30/5/2014                                                                                         Ιστορία                                                                                                                  εκφώνηση απάντηση

 

Μαθήματα Θετικής κατεύθυνσης 2014

10/06/14 Φυσική

εκφώνηση απάντηση

04/06/14 Βιολογία      εκφώνηση    απάντηση

02/06/14 Μαθηματικά εκφώνηση    απάντηση

06/06/14 Χημεία         εκφώνηση    απάντηση

Μαθήματα Θεωρητικής κατεύθυνσης 2014

04/06/14 Ν.Λογοτεχνία εκφώνηση    απάντηση

10/06/14 Ιστορία          εκφώνηση    απάντηση

02/06/14 Αρχαία Ελλ.   εκφώνηση    Γνωστό                                                                 Άγνωστο

06/06/14 Λατινικά         εκφώνηση    απάντηση

Μαθήματα Τεχνολογικής κατεύθυνσης 2014

10/06/14 Φυσική        εκφώνηση    απάντηση

04/06/14 Α.Ο.Δ.Ε.       εκφώνηση    απάντηση

04/06/14 Χημεία-Βιοχ.εκφώνηση    απάντηση

02/06/14 Μαθηματικά εκφώνηση    απάντηση

06/06/14 Προγραμματεκφώνηση    απάντηση

06/06/14 Ηλεκτρολογ.εκφώνηση    απάντηση

 


Θέματα Πανελληνίων 2013


Μαθήματα Γενικής Παιδείας

17/5/2013                                                                                         Νεοελληνική Γλώσσα                                                                                            εκφώνηση απάντηση

20/5/2013                                                                                         Βιολογία                                                                                                                εκφώνηση απάντηση

20/5/2013                                                                                         Φυσική                                                                                                                  εκφώνηση απάντηση

20/5/2013                                                                                         Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής                                                                       εκφώνηση απάντηση

20/5/2013                                                                                         Ιστορία                                                                                                                  εκφώνηση απάντηση

 

Μαθήματα Θετικής κατεύθυνσης 2013

22/05/13 Φυσική        εκφώνηση    απάντηση

24/05/13 Βιολογία      εκφώνηση    απάντηση

27/05/13 Μαθηματικά εκφώνηση    απάντηση

29/05/13 Χημεία         εκφώνηση    απάντηση

Μαθήματα Θεωρητικής κατεύθυνσης 2013

22/05/13 Ν.Λογοτεχνία εκφώνηση    απάντηση

24/05/13 Ιστορία          εκφώνηση    απάντηση

27/05/13 Αρχαία Ελλ.   εκφώνηση    Γνωστό                                                                 Άγνωστο

29/05/13 Λατινικά         εκφώνηση    απάντηση

Μαθήματα Τεχνολογικής κατεύθυνσης 2013

22/05/13 Φυσική        εκφώνηση    απάντηση

24/05/13 Α.Ο.Δ.Ε.       εκφώνηση    απάντηση

24/05/13 Χημεία-Βιοχ.εκφώνηση    απάντηση

27/05/13 Μαθηματικά εκφώνηση    απάντηση

29/05/13 Προγραμματεκφώνηση    απάντηση

29/05/13 Ηλεκτρολογ.εκφώνηση    απάντηση