Οργανώνομαι στον εβδομαδιαίο χρόνο μελέτης μου

Από την αρχή της χρονιάς ο κάθε μαθητής εντάσσεται σε ένα πρόγραμμα “time management” ώστε να γνωρίζει καλά στο πώς πρέπει να διαχειριστεί τον χρόνο του σωστά και αποδοτικά για να έχει το μέγιστο αποτέλεσμα με τον μικρότερο δυνατό κόπο σε σχέση με τους στόχους του.

Οργανώνομαι στον τρόπο μελέτης μου

Ο εξατομικευμένος ατομικός σύμβουλος του κάθε μαθητή σε συνεργασία με τους καθηγητές του εκπονεί το ιδανικό πλάνο βάσει του οποίου πρέπει να μελετά ο μαθητής για να μεγιστοποιήσει την απόδοση του.
Σε σύντομο χρονικό διάστημα έχουμε μετρήσιμα αποτελέσματα της βελτιωμένης επίδοσης του μαθητή.

Οργανώνομαι στην επανάληψη μου

Εξέχουσα σημασία στην εκπαιδευτική διαδικασία κατέχει τόσο ο χρόνος αποπεράτωσης της ύλης όσο και ο τρόπος επανάληψης της.
Η πολυετής εμπειρία των ακαδημαικών μας υπευθύνων είναι εγγύηση για τη σωστή επανάληψη.
Διεξάγουμε 2 επαναλήψεις σε κάθε μάθημα.

“Βγάζουμε” την ύλη 3 φορές,ώστε οι μαθητές μας να είναι σωστά προετοιμασμένοι για τις Πανελλήνιες και να μπορούν να αριστεύσουν σε αυτές όσο δύσκολα θέματα κι αν τους ζητηθούν !


«ἐπανάληψις εἶναι
μήτηρ πάσης μαθήσεως.»

Πλάτωνας(427 π.Χ.–347 π.Χ.)