Ομάδες προσανατολισμού και τα νέα επιστημονικά πεδία 2016

 • Ο μαθητής της Β λυκείου-Θετικής κατεύθυνσης ,στην Γ Λυκείου θα επιλέξει να ενταχθεί στην ομάδα των Θετικών Σπουδών ή στην ομάδα των Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής.
 • Ο μαθητής της Β λυκείου-Ανθρωπιστικής κατεύθυνσης, στην Γ Λυκείου θα επιλέξει να ενταχθεί στην ομάδα των Ανθρωπιστικών Σπουδών ή στην ομάδα των Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής.

Ανθρωπιστικών Σπουδών

έχει υποχρεωτικά μαθήματα :

1) Νεοελληνική γλώσσα
2) Αρχαία Ελληνικά
3) Ιστορία (προσανατολισμού).

O μαθητής θα επιλέξει ως 4ο ή και 5ο μάθημα ένα απο τα μαθήματα: Λατινικά ,Βιολογία Γενικής,Μαθηματικά Γενικής.

Ο μαθητής που θα επιλέξει ένα απο τα παραπάνω μαθήματα θα έχει πρόσβαση σε ένα μόνο πεδίο ,ενώ ο μαθητής που θα επιλέξει δυο απο τα προαναφερθέντα μαθήματα έχει πρόσβαση σε δυο επιστημονικά πεδία.Ο μαθητής αυτής της ομάδας έχει πρόσβαση σε ένα ή δυο απο τα πεδία 1ο ,3ο ,4ο.
Η επιλογή του 4ου ή και 5ου μαθήματος καθορίζει και το πεδίο του. Συγκεκριμένα:

Ο μαθητής που θα επιλέξει το μάθημα :
 • των Λατινικών έχει πρόσβαση στο 1ο πεδίο (Ανθρωπιστικών ,Νομικών και Κοινωνικών Σπουδών)
 • της Βιολογίας Γενικής έχει πρόσβαση στο 3ο πεδίο (Σπουδών Υγείας και Ζωής)
 • των Μαθηματικών Γενικής Παιδείας έχει πρόσβαση στο 4ο πεδίο (Παιδαγωγικών Σπουδών)

Θετικών Σπουδών

έχει υποχρεωτικά μαθήματα :

1) Νεοελληνική γλώσσα
2) Φυσική
3) Χημεία

O μαθητής θα επιλέξει ως 4ο ή και 5ο μάθημα ένα απο τα μαθήματα: Μαθηματικά Πρσανατολισμού ,Βιολογία Προσανατολισμού, Ιστορία Γενικής.

Ο μαθητής που θα επιλέξει ένα απο τα παραπάνω μαθήματα θα έχει πρόσβαση σε ένα μόνο πεδίο ,ενώ ο μαθητής που θα επιλέξει δυο απο τα προαναφερθέντα μαθήματα έχει πρόσβαση σε δυο επιστημονικά πεδία.Ο μαθητής αυτής της ομάδας έχει πρόσβαση σε ένα ή δυο απο τα πεδία 2ο ,3ο ,4ο.
Η επιλογή του 4ου ή και 5ου μαθήματος καθορίζει και το πεδίο του. Συγκεκριμένα:

Ο μαθητής που θα επιλέξει το μάθημα :
 • των Μαθηματικών προσανατολισμού μπορεί να δηλώσει το 2ο πεδίο (Τεχνολογικών και Θετικών Σπουδών)
 • της Βιολογίας προσανατολισμού μπορεί να δηλώσει το 3ο πεδίο (Σπουδών Υγείας και Ζωής)
 • της Ιστορίας Γενικής παιδείας μπορεί να δηλώσει το 4ο πεδίο (Παιδαγωγικών Σπουδών)

Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής

έχει υποχρεωτικά μαθήματα :

1) Νεοελληνική γλώσσα
2) Μαθηματικά Προσανατολισμού
3) Προγραμματισμός
O μαθητής θα επιλέξει ως 4ο ή και 5ο μάθημα ένα απο τα μαθήματα: Βιολογία Γενκής , Ιστορία Γενικής, Αρχές Οικονομικής Θεωρίας.

Ο μαθητής που θα επιλέξει ένα απο τα παραπάνω μαθήματα θα έχει πρόσβαση σε ένα μόνο πεδίο ,ενώ ο μαθητής που θα επιλέξει δυο απο τα προαναφερθέντα μαθήματα έχει πρόσβαση σε δυο επιστημονικά πεδία.Ο μαθητής αυτής της ομάδας έχει πρόσβαση σε ένα ή δυο απο τα πεδία 3ο ,4ο ,5ο.
Η επιλογή του 4ου ή και 5ου μαθήματος καθορίζει και το πεδίο του. Συγκεκριμένα:

Ο μαθητής που θα επιλέξει το μάθημα :
 • της Βιολογίας Γενικής μπορεί να δηλώσει το 3ο πεδίο (Σπουδών Υγείας και Ζωής)
 • της Ιστορίας Γενικής Παιδείας μπορεί να δηλώσει το 4ο πεδίο (Παιδαγωγικών Σπουδών)
 • Αρχές οικονομικής θεωρίας μπορεί να δηλώσει το 5ο πεδίο ( Σπουδών οικονομίας και πληροφορικής )
News