Το My Korifeo είναι ο ταυτοποιημένος λογαριασμός μοναδικός για τον καθένα μας που εισερχόμαστε με το προσωπικό μας username και password.

ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΑΘΗΤΗ περιλαμβάνει πρόσβαση:

 • Ενημέρωση ύλης διαγωνισμάτων
 • στα διαγωνίσματα
 • σε εκπαιδευτικό υλικό
 • σε Αξιολογήσεις και συμβουλές για τον καθένα από τους καθηγητές του.
 • στον ετήσιο προγραμματισμό μαθημάτων καθώς και στις ανακοινώσεις του Κορυφαίου
 • στην ενημέρωση για αναπληρώσεις μαθημάτων
 • στην ενημέρωση για εξτρά ώρες μαθήματος

ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΟΝΕΑ περιλαμβάνει πρόσβαση:

 • στο εβδομαδιαίο πρόγραμμα
 • στις ανακοινώσεις του Κορυφαίο
 • στην επίδοση του παιδιού του
 • στα διαγωνίσματα
 • στις απουσίες
 • στην ενημέρωση για τις καταβολές των δόεσων του
 • Πληροφόρηση για θέματα Εκπαίδευσης
 • στην ενημέρωση για αναπληρώσεις μαθημάτων
 • στην ενημέρωση για εξτρά ώρες μαθήματος