Το αντίστροφο στον ορισμό της γνησίως μονότονης συνάρτησης 05:37