Εισαγωγή στην έννοια του συστήματος & της ορμής 08:38

Εισαγωγή στην έννοια του συστήματος & της ορμής.Όλη η ύλη ,θεωρία και ασκήσεις φυσικής της Γ λυκείου για επανάληψη, Προετοιμασία για Πανελλήνιες.