Σύνθεση ταλαντώσεων με το ίδιο πλάτος 08:41

Σύνθεση ταλαντώσεων με το ίδιο πλάτος.Όλη η ύλη ,θεωρία και ασκήσεις φυσικής της Γ λυκείου για επανάληψη, Προετοιμασία για Πανελλήνιες.