Σύνθεση ταλαντώσεων με την ίδια συχνότητα 07:45

Σύνθεση ταλαντώσεων με την ίδια συχνότητα .Όλη η ύλη ,θεωρία και ασκήσεις φυσικής της Γ λυκείου για επανάληψη, Προετοιμασία για Πανελλήνιες.