Πρόσημο παραγώγου με τη μέθοδο επιλεγμένης τιμής 05:37