Πότε χρησιμοποιώ πίνακα προσήμων για να λύσω μια εξίσωση με απόλυτα-Διαφήμιση 4ο