Εφαρμογή στη πλαστική κρούση 07:53

Εφαρμογή στη πλαστική κρούση.Όλη η ύλη ,θεωρία και ασκήσεις φυσικής της Γ λυκείου για επανάληψη, Προετοιμασία για Πανελλήνιες.