Πως βρίσκω παράμετρο όταν γνωρίζω την μονοτονία 04:38