Πως υπολογίζω παράμετρο από γνωστό μη-πεπερασμένο όριο 02:52