Παραβολή-Δείτε τον ορισμό της παραβολής με διάδραση

Ορισμός: Παραβολή είναι ο γεωμετρικός τόπος των σημείων ,τα οποία ισαπέχουν από σταθερό σημείο Ε (εστία) και σταθερή ευθεία δ (διευθετούσα)