Πως βρίσκω μονοτονία κλαδικής συνάρτησης με παράγωγο 11:07