Βασική πρόταση για το μη πεπερασμένο όριο από το Κριτήριο Παρεμβολής 04:10