Η έννοια της συνάρτησης & η γραφική της παράσταση -επανάληψη 22:21