Δείτε την γραφική παράσταση της -ημx και της abs(ημx)