Πότε μια συνάρτηση είναι γνησίως μονότονη στην ένωση διαστημάτων -παράγωγος 02:27