Γεωμετρική πρόοδος α) Ορισμός β)Γενικός Όρος 08:19