Ενέργεια Ταλάντωσης 10:17Ενέργεια Ταλάντωσης.Όλη η ύλη ,θεωρία και ασκήσεις φυσικής της Γ λυκείου για επανάληψη, Προετοιμασία για Πανελλήνιες.