Ενέργεια φθίνουσας ταλάντωσης 06:41

Ενέργεια φθίνουσας ταλάντωσης.Όλη η ύλη ,θεωρία και ασκήσεις φυσικής της Γ λυκείου για επανάληψη, Προετοιμασία για Πανελλήνιες.