Εφαρμογή στην Ελαστική Κρούση 10:36

Εφαρμογή στην Ελαστική Κρούση.Όλη η ύλη ,θεωρία και ασκήσεις φυσικής της Γ λυκείου για επανάληψη, Προετοιμασία για Πανελλήνιες.