Εξαναγκασμένες ταλαντώσεις 06:34

Εξαναγκασμένες ταλαντώσεις.Όλη η ύλη ,θεωρία και ασκήσεις φυσικής της Γ λυκείου για επανάληψη, Προετοιμασία για Πανελλήνιες.