Εφαρμογή Ταλάντωση με Κρούση 13:28Εφαρμογή Ταλάντωση με Κρούση .Όλη η ύλη ,θεωρία και ασκήσεις φυσικής της Γ λυκείου για επανάληψη, Προετοιμασία για Πανελλήνιες.