Στάσιμα Κύματα 2η εφαρμογή 09:52Στάσιμα Κύματα 2η εφαρμογή.Όλη η ύλη ,θεωρία και ασκήσεις φυσικής της Γ λυκείου για επανάληψη, Προετοιμασία για Πανελλήνιες.