Εφαρμογή στα Στάσιμα Κύματα 10:32Πρότυπη εφαρμογή στα Στάσιμα Κύματα .Όλη η ύλη ,θεωρία και ασκήσεις φυσικής της Γ λυκείου για επανάληψη, Προετοιμασία για Πανελλήνιες.