Βοηθητική συνάρτηση για την εύρεση προσήμου της παραγώγου 10:02