Από ανισότητα σε ισότητα Fermat 02:14+04:51 (Πως βρίσκω παράμετρο συνάρτησης όταν γνωρίζω ακρότατο της)