ΒΙΝΤΕΟ-ΜΗΝΥΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Το Κορυφαίο Φροντιστήριο Απέσπασε Άριστη Βαθμολογία στην Αξιολόγηση της Ποιότητας των Υπηρεσιών και Φιλοδοξιών και επιθυμούμε να Επαναλάβουμε την Ίδια Επιτυχία και στη Νέα Περίοδο.
Συνεχίζουμε λοιπόν τις Επιτυχίες στην Εισαγωγή των Μαθητών μας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με Άριστο Ποσοστό Εισαγωγής στις Σχολές Επιλογής του κάθε Υποψηφίου.

86 %

A.E.I

2107

μαθητές

98%

εισαγωγή

9157Mo

Like it ?

 mykorifeo

Το mykorifeo είναι ο ταυτοποιημένος λογαριασμός μοναδικός για τον καθένα μας που εισερχόμαστε με το προσωπικό μας username και password. 

To mykorifeo είναι ένα πολύτιμο εργαλείο στα χέρια μαθητών αλλά και γονέων.Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι περιλαμβάνει : Βάση Επιδόσεων του μαθητή (Ατομικές Αξιολογήσεις και Συμβουλές από τους καθηγητές ), Πρόσβαση στον Ετήσιο Προγραμματισμό , Πληροφόρηση για θέματα Παιδείας ,Εκπαιδευτικές Εφαρμογές.  

VIDEOMAP

Το videomap αποτελεί ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και υποστηρίζει τους μαθητές του Φροντιστηρίου ΚΟΡΥΦΑΙΟ για :                         Αναπλήρωση προηγούμενης ελλιπούς γνώσης , Επανάληψη του διδασκόμενου μαθήματος στο διαδίκτυο, Άμεση επίλυση ερωτημάτων σε ανοικτή συνεργασία με τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό   Αφομοίωση και παγίωση  της παρεχόμενης γνώσης με την επίλυση πρόσθετων ασκήσεων Αυτοαξιολόγηση του μαθητή και προσαρμογή στις συνθήκες εξέτασης των Πανελληνίων Εξετάσεων.                                                                                                                                         Η πρόσβαση στην υπηρεσία αφορά μόνο τους εγγεγραμμένους μαθητές του  Κορυφαίου.    ΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ που παρέχει αυτήν την υπηρεσία στους μαθητές του. 


Βραβεία Αριστείας

Έκπτωση 25% εως 100% σε Μαθητές Που Θα φοιτήσουν Στην Β Λυκείου

Έκπτωση 25% εως 50% σε Μαθητές Που Θα φοιτήσουν Στην Γ Λυκείου

Επιπλέον....Χρηματικό Έπαθλο 500€ Σε Κάθε Μαθητή Που Θα Αριστεύσει Στις Πανελλήνιες Στα Μαθηματικά ή Στα Αρχαία

 ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Υποτροφίες 

Περισσότερα...


Το Πρόγραμμα Υποτροφιών αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της παιδαγωγικής  - κοινωνικής φιλοσοφίας του ΚΟΡΥΦΑΙΟΥ Φροντιστηρίου  και θεμελιώδες στοιχείο της ξεχωριστής "φυσιογνωμίας" του.Σκοπός του Προγράμματος αυτού είναι  να προσφέρει τη δυνατότητα σε παιδιά, οι οικογένειες των οποίων αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα, να φοιτήσουν στο ΚΟΡΥΦΑΙΟ  Φροντιστήριο.