ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

Πρόγραμμα Γ λυκείου,Θερινά μαθήματα,Θετική κατεύθυνση,Οικονομίας,Θεωρητική,Καλοκαιρινή προετοιμασία,Καλοκαιρινά μαθήματα”

Σπουδές: Θετικές , Ανθρωπιστικές, Οικονομίας & Πληροφορικής

Ανοίγουμε τον δρόμο στις Σπουδές…προδιαγράφουμε μια λαμπρή καριέρα για εσάς!

Διαγνωστικά test κατάταξης>Δημιουργία ομοιογενών τμημάτων>Οργάνωση Χρόνου και Τρόπου Μελέτης σε ατομική συνάντηση>Διαγωνίσματα>Επαναληπτικές Παρουσιάσεις>Ενημέρωση για Σχολές και Επαγγέλματα

 

ΘΕΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

————————————————————————————————————————————

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ Προετοιμασία Θετικών Σπουδών 2018 - 2019

ΜάθημαΏρες

Φυσική
Χημεία
Νεοελληνική Γλώσσα
Μαθηματικά(για το 2ο πεδίο)
Βιολογία(για το 3ο πεδίο)

——————————–

Ο μαθητής μπορεί να επιλέξει μόνο Μαθηματικά ή μόνο Βιολογία ή και τα δύο

ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ Προετοιμασία Θετικών Σπουδών 2018 - 2019

ΜάθημαΏρες

Φυσική
Χημεία
Νεοελληνική Γλώσσα
Μαθηματικά(για το 2ο πεδίο)
Βιολογία(για το 3ο πεδίο)

——————————–

Ο μαθητής μπορεί να επιλέξει μόνο Μαθηματικά ή μόνο Βιολογία ή και τα δύο

Πρόγραμμα Γ λυκείου,Θερινά μαθήματα,Θετική κατεύθυνση,Καλοκαιρινή προετοιμασία,Καλοκαιρινά μαθήματα”

Επιπλέον…

Περιοδικές Επαναληπτικές Παρουσιάσεις διάρκειας 3 ως 5 ωρών ανά μάθημα που πραγματοποιούνται στις αίθουσες του Κορυφαίου με χρήση Διαδραστικών Πινάκων.

Πρόγραμμα Γ λυκείου,Θετική κατεύθυνση,Θερινά μαθήματα,Καλοκαιρινή προετοιμασία,Καλοκαιρινά μαθήματα”

Μέσα σε μια ομοιογενή διδακτική ομάδα,με οργανωμένο και συστηματοποιημένο μηχανισμό που εφαρμόζει το ΚΟΡΥΦΑΙΟ,οι μαθητές συμμετέχουν σε μια μεθοδευμένη εκπαίδευση.
Με προγράμματα σπουδών πλήρως εναρμονισμένα στις απαιτήσεις των Πανελληνίων εξετάσεων,με πλήρη σειρά βοηθητικών βιβλίων για όλα τα διδασκόμενα μαθήματα,με ηλεκτρονική διασύνδεση μαθητών -καθηγητών,με σύστημα e-learning ,με διαγωνίσματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας ,οι μαθητές οδεύουν με βεβαιότητα στην επιτυχία .

 

Επικοινωνήστε Μαζί Μας

—————————————————————————————————————————————————————————————————

Πρόγραμμα Γ λυκείου,Θετική κατεύθυνση,Θερινά μαθήματα,Καλοκαιρινή προετοιμασία,Καλοκαιρινά μαθήματα”

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

————————————————————————————————————————————

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ Προετοιμασία Ανθρωπιστικών Σπουδών 2018 - 2019

ΜάθημαΏρες

Αρχαία Ελληνικά
Ιστορία
Νεοελληνική Γλώσσα
Λατινικά(για το 1ο πεδίο)
Βιολογία Γενικής Παιδείας(για το 3ο πεδίο)

——————————–

Ο μαθητής μπορεί να επιλέξει μόνο Λατινικά ή μόνο Βιολογία Γενικής ή και τα δύο

ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ Προετοιμασία Ανθρωπιστικών Σπουδών 2018 - 2019

ΜάθημαΏρες

Αρχαία Ελληνικά
Ιστορία
Νεοελληνική Γλώσσα
Λατινικά(για το 1ο πεδίο)
Βιολογία Γενικής Παιδείας(για το 3ο πεδίο)

——————————–

Ο μαθητής μπορεί να επιλέξει μόνο Λατινικά ή μόνο Βιολογία Γενικής ή και τα δύο

Πρόγραμμα Γ λυκείου,Θετική κατεύθυνση,Θερινά μαθήματα,Καλοκαιρινή προετοιμασία,Καλοκαιρινά μαθήματα”

Επιπλέον…

Περιοδικές Επαναληπτικές Παρουσιάσεις διάρκειας 3 ως 5 ωρών ανά μάθημα που πραγματοποιείται στις αίθουσες μας με χρήση Διαδραστικών Πινάκων.

Πρόγραμμα Γ λυκείου,Θερινά μαθήματα,Καλοκαιρινή προετοιμασία,Καλοκαιρινά μαθήματα”

Μέσα σε μια ομοιογενή διδακτική ομάδα,με οργανωμένο και συστηματοποιημένο μηχανισμό που εφαρμόζει το ΚΟΡΥΦΑΙΟ,οι μαθητές συμμετέχουν σε μια μεθοδευμένη εκπαίδευση.
Με προγράμματα σπουδών πλήρως εναρμονισμένα στις απαιτήσεις των Πανελληνίων εξετάσεων,με πλήρη σειρά βοηθητικών βιβλίων για όλα τα διδασκόμενα μαθήματα,με ηλεκτρονική διασύνδεση μαθητών -καθηγητών,με σύστημα e-learning ,με διαγωνίσματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας ,οι μαθητές οδεύουν με βεβαιότητα στην επιτυχία .

 

Επικοινωνήστε Μαζί Μας

————————————————————————————————————————————————————————————-

 

ΣΠΟΥΔΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

————————————————————————————————————————————

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ Προετοιμασία Σπουδών Οικονομίας&Πληροφορικής 2018 - 2019

ΜάθημαΏρες

Μαθηματικά
Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον
Νεοελληνική Γλώσσα
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας
Βιολογία Γενικής Παιδείας(για το 3ο πεδίο)

——————————–

Ο μαθητής μπορεί να επιλέξει μόνο Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ή μόνο Βιολογία Γενικής Παιδείας ή και τα δύο

ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ Προετοιμασία Σπουδών Οικονομίας&Πληροφορικής 2018 - 2019

ΜάθημαΏρες

Μαθηματικά
Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον
Νεοελληνική Γλώσσα
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας
Βιολογία Γενικής Παιδείας(για το 3ο πεδίο)

——————————–

Ο μαθητής μπορεί να επιλέξει μόνο Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ή μόνο Βιολογία Γενικής Παιδείας ή και τα δύο

Πρόγραμμα Γ λυκείου,Θετική κατεύθυνση,Θερινά μαθήματα,Καλοκαιρινή προετοιμασία,Καλοκαιρινά μαθήματα”

Επιπλέον…

Περιοδικές Επαναληπτικές Παρουσιάσεις διάρκειας 3 ως 5 ωρών ανά μάθημα που πραγματοποιούνται στις αίθουσες του Κορυφαίου με χρήση Διαδραστικών Πινάκων.

 

Μέσα σε μια ομοιογενή διδακτική ομάδα,με οργανωμένο και συστηματοποιημένο μηχανισμό που εφαρμόζει το ΚΟΡΥΦΑΙΟ,οι μαθητές συμμετέχουν σε μια μεθοδευμένη εκπαίδευση.
Με προγράμματα σπουδών πλήρως εναρμονισμένα στις απαιτήσεις των Πανελληνίων εξετάσεων,με πλήρη σειρά βοηθητικών βιβλίων για όλα τα διδασκόμενα μαθήματα,με ηλεκτρονική διασύνδεση μαθητών -καθηγητών,με σύστημα e-learning ,με διαγωνίσματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας ,οι μαθητές οδεύουν με βεβαιότητα στην επιτυχία .

 

Επικοινωνήστε Μαζί Μας

—————————————————————————————————————————————————————————————————