ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

Πρόγραμμα Γ λυκείου,Θερινά μαθήματα,Θετική κατεύθυνση,Οικονομίας,Θεωρητική,Καλοκαιρινή προετοιμασία,Καλοκαιρινά μαθήματα”

Σπουδές Γ λυκείου στο Κορυφαίο

Διαγνωστικά test κατάταξης>Δημιουργία ομοιογενών τμημάτων>Οργάνωση Χρόνου και Τρόπου Μελέτης σε ατομική συνάντηση>Διαγωνίσματα>Επαναληπτικές Παρουσιάσεις>Ενημέρωση για Σχολές και Επαγγέλματα

 

Μέσα σε μια ομοιογενή διδακτική ομάδα,με οργανωμένο και συστηματοποιημένο μηχανισμό που εφαρμόζει το ΚΟΡΥΦΑΙΟ,οι μαθητές συμμετέχουν σε μια ουσιαστική εκπαίδευση.
Με προγράμματα σπουδών πλήρως εναρμονισμένα στις απαιτήσεις των Πανελληνίων εξετάσεων,με πλήρη σειρά βοηθητικών βιβλίων για όλα τα διδασκόμενα μαθήματα,με ηλεκτρονική διασύνδεση μαθητών -καθηγητών,με σύστημα e-learning ,με διαγωνίσματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας ,οι μαθητές οδεύουν με βεβαιότητα στην επιτυχία .

 

ΘΕΤΙΚΕΣ

Γ Θετικές Σπουδές 2022 - 2023

Μάθημα Ώρες
Φυσική 4
Χημεία 4
Νεοελληνική Γλώσσα 3
Μαθηματικά 6

ΟΙΚ.&ΠΛΗΡΟΦ.

Σπουδές Οικον.&Πληροφ.Γ 2022 - 2023

Μάθημα Ώρες
Μαθηματικά 6
Α.E.Π.Π. 4
Νεοελληνική Γλώσσα 3
Α.Ο.Θ. 3/2

ΥΓΕΙΑΣ

Υγείας Γ 2022 - 2023

Μάθημα Ώρες
Φυσική 4
Χημεία 4
Νεοελληνική Γλώσσα 3
Βιολογία 3

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ

Γ Ανθρωπιστικών 2022 - 2023

Μάθημα Ώρες
Αρχαία 5
Λατινικά 3
Νεοελληνική Γλώσσα 3
Ιστορία 3

Πρόγραμμα Γ λυκείου,Θετική κατεύθυνση,Θερινά μαθήματα,Καλοκαιρινή προετοιμασία,Καλοκαιρινά μαθήματα”

Επικοινωνήστε Μαζί Μας