« Πάντες άνθρωποι φύσει ορέγονται του ειδέναι. »

Αριστοτέλης (384-322 π.Χ.)