Αντιμετώπιση Των Σημερινών Προκλήσεων Με Μικρές Ομάδες

Οι Σπουδαστές μας συνεργάζονται ,αναγνωρίζουν και χρησιμοποιούν τα πλεονεκτήματα και τα ταλέντα των συμμαθητών τους ενθαρρύνοντας ταυτόχρονα την ατομικότητα τους. Η διδασκαλία στα φροντιστήρια μας πραγματοποιείται γύρω από ένα ελλειπτικό τραπέζι ώστε όλοι, καθηγητές και μαθητές να λειτουργούν με την αίσθηση της ομάδας που θέτει στόχους και προάγει την άμιλλα των μελών της. Οι μαθητές μας αισθάνονται ότι υποστηρίζονται από καθηγητές και συμμαθητές οπότε αποκτούν καλύτερο ηθικό που θα συνδράμει αποτελεσματικά στην βέλτιστη επίδοση τους στις Πανελλήνιες Εξετάσεις. Η συνεργατική μας τάξη διασφαλίζει στο σύνολο των μαθητών τη μέγιστη δυνατή ανάπτυξη σε όλους τους τομείς, τον ακαδημαϊκό, το νοητικό, τον κοινωνικό και συναισθηματικό.