Οργάνωση

Αρμονικό περιβάλλον εκπαίδευσης

Μαθητές Οργανωμένοι !

Εμπνέουμε ασφάλεια στους μαθητές μας και καλλιεργούμε μαθησιακές συμπεριφορές!

Κάθε μαθητής έχει το δικό του my-korifeo για είναι σε πλήρη επαφή με το Κορυφαίο και τους καθηγητές του . 

Για τον μαθητή περιλαμβάνει πρόσβαση:

 • στα διαγωνίσματα
 • σε εκπαιδευτικό υλικό
 • σε Αξιολογήσεις και συμβουλές από τους καθηγητές του.
 • στον ετήσιο προγραμματισμό μαθημάτων 
 • στην ενημέρωση για αναπληρώσεις μαθημάτων
 • στην ενημέρωση για εξτρά ώρες μαθήματος
 • σε επαναληπτικές παρουσιάσεις μαθημάτων 
 • σε θέματα νέου τύπου διαδραστικά
Ενημέρωση

Αποτελεσματική συνεργασία με γονείς

Ενεργοί Γονείς

Η ενεργή συμμετοχή των γονέων στην εκπαίδευση του παιδιού τους έχει αποδειχθεί ότι δίνει σημαντική ώθηση στη
μεγιστοποίηση της επίδοσης του.


Περιλαμβάνει πρόσβαση στη:

 • στο εβδομαδιαίο πρόγραμμα
 • στις ανακοινώσεις του Κορυφαίου
 • στην επίδοση του παιδιού του
 • στο πρόγραμμα διαγωνισμάτων
 • στις απουσίες
 • Πληροφόρηση για θέματα Εκπαίδευσης
 • στην ενημέρωση για αναπληρώσεις μαθημάτων
 • στην ενημέρωση για εξτρά ώρες μαθήματος
error: Content is protected !!
MENU