ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

Πρόγραμμα Β λυκείου,Προετοιμασία για την Γ λυκείου,Καλοκαιρινά μαθήματα”

Σπουδές: Θετικές , Ανθρωπιστικές, Οικονομίας & Πληροφορικής

Ανοίγουμε τον δρόμο στις Σπουδές…προδιαγράφουμε μια λαμπρή καριέρα για εσάς!

Διαγνωστικά test κατάταξης>Δημιουργία ομοιογενών τμημάτων>Οργάνωση Χρόνου και Τρόπου Μελέτης σε ατομική συνάντηση>Διαγωνίσματα>Επαναληπτικές Παρουσιάσεις>Ενημέρωση για Σχολές και Επαγγέλματα

 

ΘΕΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

————————————————————————————————————————————

Πρόγραμμα Β Θετικών Σπουδών 2018 - 2019

ΜάθημαΏρες
Μαθηματικά
Φυσική
Χημεία
Νεοελληνική Γλώσσα

——————————–

Ο μαθητής μπορεί να επιλέξει μαθήματα

Προετοιμασία για Γ λυκείου 2018 - 2019

ΜάθημαΏρες
Μαθηματικά(για το 2ο & 4ο πεδίο)
Φυσική
Χημεία

——————————–

Ο μαθητής μπορεί να επιλέξει τα Μαθηματικά αν ακολουθήσει το 2ο ή 4ο πεδίο

Πρόγραμμα Β λυκείου,Προετοιμασία για την Γ λυκείου,Καλοκαιρινά μαθήματα”

Επιπλέον…

Περιοδικές Επαναληπτικές Παρουσιάσεις διάρκειας 3 ως 5 ωρών ανά μάθημα που πραγματοποιούνται στις αίθουσες του Κορυφαίου με χρήση Διαδραστικών Πινάκων.

Πρόγραμμα Β λυκείου,Προετοιμασία για την Γ λυκείου ,Καλοκαιρινά μαθήματα”

Μέσα σε μια ομοιογενή διδακτική ομάδα,με οργανωμένο και συστηματοποιημένο μηχανισμό που εφαρμόζει το ΚΟΡΥΦΑΙΟ,οι μαθητές συμμετέχουν σε μια μεθοδευμένη εκπαίδευση.
Με προγράμματα σπουδών πλήρως εναρμονισμένα στις απαιτήσεις των Πανελληνίων εξετάσεων,με πλήρη σειρά βοηθητικών βιβλίων για όλα τα διδασκόμενα μαθήματα,με ηλεκτρονική διασύνδεση μαθητών -καθηγητών,με σύστημα e-learning ,με διαγωνίσματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας ,οι μαθητές οδεύουν με βεβαιότητα στην επιτυχία .

 

Επικοινωνήστε Μαζί Μας

—————————————————————————————————————————————————————————————————

Πρόγραμμα Β λυκείου,Προετοιμασία για την Γ λυκείου,Καλοκαιρινά μαθήματα”

 

Πρόγραμμα Γ λυκείου,Θερινά μαθήματα,Καλοκαιρινή προετοιμασία,Καλοκαιρινά μαθήματα”

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

————————————————————————————————————————————

Πρόγραμμα Β λυκείου Ανθρωπιστικών Σπουδών 2018 - 2019

ΜάθημαΏρες
Αρχαία Ελληνικά
Νεοελληνική Γλώσσα

——————————–

Προετοιμασία για την Γ λυκείου 2018 - 2019

ΜάθημαΏρες
Αρχαία Ελληνικά
Ιστορία
Λατινικά(για το 1ο πεδίο)

——————————–

Πρόγραμμα Β λυκείου,Προετοιμασία για την Γ λυκείου,Καλοκαιρινά μαθήματα”

Επιπλέον…

Περιοδικές Επαναληπτικές Παρουσιάσεις διάρκειας 3 ως 5 ωρών ανά μάθημα που πραγματοποιείται στις αίθουσες μας με χρήση Διαδραστικών Πινάκων.

Πρόγραμμα Β λυκείου,Προετοιμασία για την Γ λυκείου ,Καλοκαιρινά μαθήματα”

Μέσα σε μια ομοιογενή διδακτική ομάδα,με οργανωμένο και συστηματοποιημένο μηχανισμό που εφαρμόζει το ΚΟΡΥΦΑΙΟ,οι μαθητές συμμετέχουν σε μια μεθοδευμένη εκπαίδευση.
Με προγράμματα σπουδών πλήρως εναρμονισμένα στις απαιτήσεις των Πανελληνίων εξετάσεων,με πλήρη σειρά βοηθητικών βιβλίων για όλα τα διδασκόμενα μαθήματα,με ηλεκτρονική διασύνδεση μαθητών -καθηγητών,με σύστημα e-learning ,με διαγωνίσματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας ,οι μαθητές οδεύουν με βεβαιότητα στην επιτυχία .

 

Επικοινωνήστε Μαζί Μας

————————————————————————————————————————————————————————————-

 

Για το εβδομαδιαίο Πρόγραμμα ωρών καθώς και την ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων μπορείτε να ενημερωθείτε κατόπιν ατομικής συνάντησης με Σύμβουλο εκπαίδευσης του φροντιστηρίου

 

Επικοινωνήστε Μαζί Μας