Γιατί είναι πολύ σημαντική η Α' Λυκείου;

Οι γνώσεις που αποκτά ο μαθητής στην τάξη αυτή κρίνουν σε μεγάλο βαθμό την πορεία του στις επόμενες τάξεις αλλά και την εισαγωγή του στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.Η τάξη αυτή είναι ο θεμέλιος λίθος.


Γιατί οι μαθητές στην Α΄Λυκείου δεν τα καταφέρνουν τόσο καλά ;

Τα μαθήματα αυτής της τάξης έχουν σαφώς αυξημένο επίπεδο δυσκολίας σε σχέση με τα αντίστοιχα γυμνασιακά μαθήματα.Απο απλή εφαρμογή τύπων και κανόνων στο γυμνάσιο,απαιτείται απο τον μαθητή τώρα να χρησιμοποιεί αναλυτικά-συνθετικά και αποδεικτικά μοντέλα που αναφέρονται σε ανώτερα επίπεδα σκέψης.


Ποιο είναι το λάθος που πρέπει να αποφύγετε ;

Ένα λάθος που κάνουν κάποιοι γονείς είναι ότι ,περιμένουν να δουν την επίδοση του παιδιού τους,στους πρώτους μήνες στο σχολείο και ανάλογα με την επίδοση του, θα αποφασίσουν αν θα του παρέχουν βοήθεια στα μαθήματα. Λάθος ,γιατί τα σημαντικά και δομικά κεφάλαια στην Α΄ Λυκείου είναι τα πρώτα κεφάλαια! Επιπλέον η συσσωρευτική δομή των περιεχομένων ενός μαθήματος απαιτεί απο τον μαθητή να εφαρμόζει ανά πάσα στιγμή τις προηγούμενες γνώσεις του.