Βραβεία Αριστείας

Υποτροφία

Bραβεύουμε τους άριστους μαθητές που θα διακριθούν στον Διαγωνισμό μας παρέχοντας

20 υποτροφίες

.

Οι μαθητές δηλώνουν συμμετοχή στη γραμματεία του φροντιστηρίου μέχρι 16/06/2018.

Οι υποτροφίες αφορούν:

  Έκπτωση 25% ως 100% για Μαθητές που θα φοιτήσουν στη Β Λυκείου
  το σχολικό έτος 2018-19

  Έκπτωση 25% ως 50% για Μαθητές που θα φοιτήσουν στη Γ Λυκείου
  το σχολικό έτος 2018-19

Οι υποτροφίες μας αποτελούν ώθηση για περαιτέρω απόδοση των μαθητών αφού :

 • ενεργοποιούν την θέληση για διάκριση και αναγνώριση
 • δυναμώνουν τις ικανότητες τους σε ένα ανταγωνιστικό πλαίσιο
 • εμψυχώνουν και ενισχύουν την διάθεση τους για προσπάθεια

Υποτροφία

Τα Διαγνωστικά συστήματα αξιολόγησης και εξετάσεις είναι η ασφαλής μέθοδος
για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και στην αγορά εργασίας.
Η Συμμετοχή λοιπόν των μαθητών στον διαγωνισμό συνεπάγεται και την εξοικείωση
με την διαδικασία των εξετάσεων .
Ο διαγωνισμός γίνεται με απόλυτη διαφάνεια και οργανώνεται με σημασία στην
λεπτομέρεια από το φροντιστήριο Κορυφαίο.

Ημέρα Διεξαγωγής του Διαγωνισμού

ΔΕΥΤΕΡΑ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018

Διάρκεια Εξέτασης

3 ΩΡΕΣ

Μαθήματα του διαγωνισμού

Ανθρωπιστικές Σπουδές: Αρχαία Ελληνικά, Νεοελληνική Γλώσσα
Θετικές Σπουδές: Μαθηματικά, Φυσική

Υποτροφία

Επιπλέον πληροφορίες:

Η ύλη του διαγωνισμού και η ώρα προσέλευσης δίνονται από τη
γραμματεία κατά την υποβολή της αίτησης.

Τα ονόματα των υποψηφίων καλύπτονται με αυτοκόλλητα

Το γραπτό εξετάζεται από δυο βαθμολογητές

Σε περίπτωση βαθμολογικής απόκλισης μεγαλύτερης των 3 μονάδων το γραπτό
επαναβαθμολογείται από τρίτο καθηγητή

Υποτροφία

BLOG