Βραβεία Αριστείας

υποτροφιες 50%

Υποτροφία

Το ΚΟΡΥΦΑΙΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ στηρίζει τους γονείς των μαθητών μέσης εκπαίδευσης που μοχθούν καθημερινά για να αποκτήσουν την γνώση.

8 υποτροφίες με έκπτωση 50% στα δίδακτρα 
για μαθητές που φοιτήσουν στη Β & Γ λυκείου το σχολικό έτος 2022-23.

Κριτήρια συμμετοχής :
 Α) Ο μαθητής να έχει βαθμό προαγωγής στον έλεγχο επίδοσης πάνω από 19 
και 
Β) Ο μαθητής να γράψει στα διαγνωστικά τεστ (της κατεύθυνσης του )του φροντιστηρίου μας βαθμό πάνω από 18,5
Πρέπει να πληρούνται και τα 2 κριτήρια.

 ΘΑ ΤΗΡΗΘΕΙ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

 

 

Οι υποτροφίες μας αποτελούν ώθηση για περαιτέρω απόδοση των μαθητών αφού :

  • ενεργοποιούν την θέληση για διάκριση και αναγνώριση
  • δυναμώνουν τις ικανότητες τους σε ένα ανταγωνιστικό πλαίσιο
  • εμψυχώνουν και ενισχύουν την διάθεση τους για προσπάθεια

Υποτροφία

Τα Διαγνωστικά συστήματα αξιολόγησης και εξετάσεις είναι η ασφαλής μέθοδος
για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και στην αγορά εργασίας.
Η Συμμετοχή λοιπόν των μαθητών στον διαγωνισμό συνεπάγεται και την εξοικείωση
με την διαδικασία των εξετάσεων .
Ο διαγωνισμός γίνεται με απόλυτη διαφάνεια και οργανώνεται με σημασία στην
λεπτομέρεια από το φροντιστήριο Κορυφαίο.

 

 

Υποτροφία
    BLOG