προσφορές φροντιστήρια εύοσμος θεσσαλονίκη ,φροντιστήρια τιμές, δίδακτρα άνεργοι γονείς σύσταση φίλων οικονομικά δίδακτρα χαμηλές τιμές πανελλήνιες

Στηρίζουμε την οικογένεια

Άνεργοι γονείς, Γονείς Εκπαιδευτικοί, Άριστοι μαθητές,Πολύτεκνοι

Προσφορές Φροντιστήρια

Φροντιστήρια τιμές

Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην επιτυχία,κάθε παιδί αξίζει το καλύτερο …Έχοντας πλήρη συναίσθηση της αγάπης που τρέφετε για το παιδί σας και κατανοώντας την αγωνία που νοιώθετε προκειμένου να του εξασφαλίσετε ένα καλύτερο αύριο , σας παρέχουμε οικονομικά δίδακτρα σε υπηρεσίες υψηλού επιπέδου.

Προσφορές Φροντιστήρια , Φροντιστήρια τιμές

Σε μια περίοδο συρρίκνωσης των φροντιστηρίων και υποβάθμισης των παρεχομένων υπηρεσιών, επιλέξαμε να αναβαθμίσουμε ακόμη περισσότερο τις εκπαιδευτικές μας υπηρεσίες, διεκδικώντας εκείνο το πλεονέκτημα που εδράζεται στην ποιότητα και ταυτόχρονα να προσφέρουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς.

Προσφορές Φροντιστήρια

Φροντιστήρια τιμές

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΑΡΙΣΤΟΥΧΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ

Επιβραβεύουμς τους μαθητές που θα διακριθούν στον διαγωνισμό μας με υποτροφίες διδάκτρων ως 100%.

Προσφορές Φροντιστήρια

Φροντιστήρια τιμές

Μάθετε για τα Βραβεία

ΑΝΕΡΓΟΙ ΓΟΝΕΙΣ

Για όλους τους άνεργους γονείς προνομιακές τιμές σε όλα τα προγράμματα Γυμνασίου, Λυκείου. Η έκπτωση αυτή θα παρέχεται στους γονείς των μαθητών καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους με την επίδειξη της κάρτας ανεργίας τους σε ισχύ.

Προσφορές Φροντιστήρια

Φροντιστήρια τιμές

ΓΟΝΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Προσφέρουμε 20% έκπτωση στους μαθητές που οι γονείς τους είναι εκπαιδευτικοί.

Προσφορές Φροντιστήρια

ΑΔΕΡΦΙΑ – ΤΡΙΤΕΚΝΕΣ – ΠΟΛΥΤΕΚΝΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ

Εκπτώσεις ως 50% στα αδέρφια, στις τρίτεκνες και στις πολύτεκνες οικογένειες.

Φροντιστήρια τιμές

Διευκρίνιση:
1. Οι προσφορές ισχύουν για διαθέσιμες θέσεις φοίτησης σε ήδη υπάρχοντα τμήματα του ΚΟΡΥΦΑΙΟΥ, με μέσο όρο αριθμού ατόμων, 6 άτομα ανά τμήμα.

2. Σε περίπτωση που κάποιος μαθητής δικαιούται και άλλες κατηγορίες εκπτώσεων από την οικογένειά του, (πολυτέκνων, εκπαιδευτικών, αριστούχων κλπ), τότε θα ισχύσει η μεγαλύτερη έκπτωση για τον δικαιούχο και όχι όλες μαζί αθροιστικά.