Επαναληπτικές Παρουσιάσεις

Παρουσιάζουμε με εύληπτο και ευσύνοπτο τρόπο τα καίρια και ουσιώδη σημεία της ύλης κάθε μαθήματος σε 2 χρονικές περιόδους

Οι επαναληπτικές παρουσιάσεις
γίνονται

  • είτε εντός του φροντιστηρίου μας σε αίθουσες κατάλληλα εξοπλισμένες με διαδραστικό πίνακα και projector
  • είτε Online.

Slides

Ευχαριστούμε !


Σύντομα θα Επικοινωνήσουμε μαζί σας.