Αφομοιώνω σε βάθος την ύλη

Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών

Ο Υπεύθυνος σπουδών του κάθε μαθήματος οργανώνει την ύλη του έτους και την κατανέμει στις διδακτικές εβδομάδες

Η χρονική στιγμή που θα διδαχθεί το κάθε τμήμα της ύλης είναι προκαθορισμένη καθώς και ο χρόνος αποπεράτωσης της.

Διεξάγονται 2 επαναλήψεις .3 φορές βγάζουμε την ύλη σε κάθε μάθημα και για τους μαθητές της Γ λυκείου.

Διαγωνίσματα Κορυφαίου

Είναι τρίωρα προσομοίωσης πανελλαδικών Εξετάσεων.

Περιέχουν θέματα ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ.

Το Πρόγραμμα διαγωνισμάτων γνωστοποιείται με την έναρξη της φοίτησης για όλη την σχολική χρονιά.

Το Πρόγραμμα διαγωνισμάτων όλης της σχολικής χρονιάς αναρτάται στο korifeo.gr/myprofile/.

Η εξεταστέα ύλη του κάθε μαθήματος αναρτάται στο korifeo.gr/myprofile/.

Οι απαντήσεις του διαγωνίσματος συζητιούνται μέσα στην τάξη από μαθητές και καθηγητές.

Εξατομικευμένη Συμβουλευτική.Στη διόρθωση του γραπτού του κάθε μαθητή συμπεριλαμβάνονται συμβουλές για την βελτίωση της επίδοσης του.

Βιβλία του κορυφαίου

Πλήρης σειρά βιβλίων για όλες τις τάξεις και όλα τα μαθήματα

Συγγράφονται από τους καθηγητές του Κορυφαίου

Εύληπτα-ευσύνοπτα-στοχευμένα μεγιστοποιούν την επίδοση

Ενημερώνονται κάθε έτος σύμφωνα με τις νέες εξελίξεις

[/five_twelfths_last]

«Το μυαλό δεν είναι ένα δοχείο που πρέπει να γεμίσει, αλλά μια φωτιά που πρέπει ν’ ανάψει.»

Πλούταρχος (περ.45μ.Χ.-120)

Οργανώνομαι στον τρόπο

Ο εξατομικευμένος ατομικός σύμβουλος του κάθε μαθητή σε συνεργασία με τους καθηγητές του εκπονεί το πλάνο βάσει του οποίου μελετά ο μαθητής για την μεγιστοποίηση της απόδοσης του.Κάθε μαθητής έχει διαφορετικό μαθησιακό προφίλ και κάθε μάθημα έχει διαφορετικές απαιτήσεις. Ως εκ τούτου η συμβουλευτική είναι ατομική ώστε ο μαθητής:

 • Να θέτει στόχους και να έχει θετική σκέψη.
 • Να καλύπτει τυχόν γνωστικά του κενά.
 • Να ενεργοποιεί τα δυνατά του σημεία.
 • Να προχωρά από την κατανόηση ,στην εμβάθυνση της ύλης και στη συνέχεια στη εφαρμογή της.
 • Να κρατά σημειώσεις για τυχόν απορίες του ώστε να έχει το προσωπικό αρχείο του που θα μελετήσει με τον ατομικό του εκπαιδευτικό του σύμβουλο.
 • Σημαντικό θέμα επίσης που συζητείται είναι η αντιμετώπιση των διαγωνισμάτων και η διαχείριση του άγχους.
 • Σε σύντομο χρονικό διάστημα έχουμε μετρήσιμα αποτελέσματα της βελτιωμένης επίδοσης του μαθητή.

Οργανώνομαι στην επανάληψη μου

Εξέχουσα σημασία στην εκπαιδευτική διαδικασία κατέχει τόσο ο χρόνος αποπεράτωσης της ύλης όσο και ο τρόπος επανάληψης της.Η πολυετής εμπειρία των ακαδημαικών μας υπευθύνων είναι εγγύηση για τη σωστή επανάληψη.

 • Εντοπισμός ουσιωδών σημείων κάθε μαθήματος.
 • Συμβουλευτική για τον σωστό τρόπο επανάληψης.
 • Εξατομικευμένη επανάληψη – οδηγίες επανάληψης για κάθε μαθητή ή ομάδα μαθητών με βάση τις συγκεκριμένες ανάγκες τους
 • Επαναληπτικές παρουσιάσεις γίνονται και εντός του φροντιστηρίου μας σε αίθουσες κατάλληλα εξοπλισμένες με διαδραστικό πίνακα και projector.